Óvodánkról

 

 

OVI

“Azokért élünk,akiket szeretünk,

azokért,akiket igaznak tartanak.

A jövőnek élünk,a szépért,s jóért,amit tehetünk.”

(Széchenyi István)


Óvodánk önkormányzati óvoda,fenntartója Ádánd Község Önkormányzata.

1978-tól a község  a község fő utcáján található,szép természeti környezetben. 75 férőhelyes, három csoportos nevelési intézmény.

Csoportjaink  egy-egy kedves állat nevét viselik: CSIGABIGA , KATICABOGÁR és PILLANGÓ csoport.

Nevelőmunkánk kerete:

Környezetünk,értékeink megismerése tapasztalatszerzésen, hagyományok ápolásán keresztül.

Miért vagyunk?

A községben élő óvodás korú gyermekekért, családjaikért, a boldog óvodáskor megvalósításáért. Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük.

Nevelőmunkánk az alapfunkciók ellátása mellett, tevékeny és élményekben gazdag óvodáskor biztosítása.

Célunk,hogy a gyermekek olyan önálló és egészséges öntudattal bíró személyiségekké váljanak, akik egyéniségüket megőrizve tudnak a jövő társadalmának hasznos tagjává válni.Fontosnak tartjuk a család és az óvoda partneri kapcsolatának erősítését, mélyítését -közös programok által.

Óvodánk külső és belső adottságai lehetőséget nyújtanak a nyugodt, harmonikus nevelőmunkához.

A jövőben is törekszünk arra,hogy óvodánk magas szintű, minőségi szolgáltatást nyújtson a boldog óvodáskor megvalósulásáért.